Công ty TNHH một thành viên bê tông Xuân Mai

XUAN MAI CONCRETE ONE MEMBER COMPANY LIMITED

Sản xuất, thi công Công trình công nghiệp

1. Cột bê tông tiền chế 

Sản xuất 

cotcn.jpg

- Lắp dựng

lapdungcot.jpg

2. Dầm bê tông dự ứng lực tiền chế

- Dầm xỏ lỗ

damxolo.jpg

- Dầm cài


damcai2.jpg

damcai.jpg

- Dầm sàn double T

damsant.jpg

3. Tấm sàn đặc bê tông dự ứng lực tiền chế

sandaccn.jpg

4. Vì kèo mái bê tông dự ứng lực tiền chế
- Vì kèo mái oval

vikeomai.jpg


- Vì kèo mái 
vikeomai2.jpg
- Lắp dựng
lapdungvikeo.jpg
5. Bản thang bê tông cốt thép
- Sản xuất

thang.jpg

- Lắp dựng

banthang.jpg


- Liên hệ: Mr. Linh 0985.275.536
loading map...