Công ty TNHH một thành viên bê tông Xuân Mai

XUAN MAI CONCRETE ONE MEMBER COMPANY LIMITED

Quá trình hình thành

     Năm 1983: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai tiền thân là Nhà máy Bê tông tấm lớn Xuân Mai được thành lập ngày 29 tháng 11 năm 1983 theo Quyết định số 1434-BXD/TCCB của Bộ Xây dựng do Liên Xô giúp đỡ xây dựng. Năm 1996: Nhà máy Bê tông Xuân Mai được đổi tên thành Nhà máy Bê tông và Xây dựng Xuân Mai và chuyển về trực thuộc Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam theo Quyết định số 1049 BXD/TCLĐ ngày 06/12/1996 của Bộ Xây dựng. Năm 2003: Nhà máy tiến hành cổ phần hóa đổi tên thành Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai theo Quyết định số 1434/QĐ-BXD của Bộ Xây Dựng. Năm 2011: Ngày 27 tháng 12 năm 2011 thành lập Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai - Chi nhánh Xuân Mai theo Quyết định số: 617QĐ/BTXM-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai. Năm 2013: Được sự nhất trí của Đại hội đồng cổ đông về chủ trương tái cấu trúc Công ty, Tổng công ty VINACONEX đã chuyển nhượng toàn bộ 10.200.000 cổ phần Công ty CP Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai cho Công ty TNHH Khải Hưng. Năm 2014: Ngày 21 tháng 04 năm 2014, Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (Tên viết tắt: Xuan Mai Corporation). Năm 2014: Thành lập Công ty TNHH MTV Bê tông Xuân Mai theo Quyết định số: 36/2014/QĐ/XMC-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai ngày 17 tháng 06 năm 2014.

Công nghệ

  • Công nghệ sản xuất, thi công sản phẩm BTCT tiền chế;
  • Công nghệ sản xuất, thi công Tấm tường Acotec – Xuân Mai;
  • Công nghệ sản xuất Dầm sàn siêu nhẹ PPB ứng suất trước;
  • Công nghệ giáo Ringlock, giáo leo, ván khuôn;
  • Sản xuất cống ly tâm, va rung, vỉa, gạch ziczac.
Sơ đồ tổ chức


loading map...