Công ty TNHH một thành viên bê tông Xuân Mai

XUAN MAI CONCRETE ONE MEMBER COMPANY LIMITED

Cấu kiện công trình nhỏ, nhà dân
Ngoài các cấu kiện truyền thống, Công ty TNHH MTV Bê tông Xuân Mai còn sản xuất các cấu kiện khác phục vụ thi công các công trình nhỏ và dân dụng khác bằng công nghệ tự động hóa như:
- Giằng đỉnh tường rào;
- Cột trụ đúc sẵn;
- Cột, cọc cỡ nhỏ;
...
Một số hình ảnh:

Cột trụ

Lanh tô


Giằng đỉnh tường rào
loading map...