Công ty TNHH một thành viên bê tông Xuân Mai

XUAN MAI CONCRETE ONE MEMBER COMPANY LIMITED

Tin thi công xây lắp

DỰ ÁN SẢN XUẤT CẤU KIỆN NHÀ ĂN, NHÀ XE RSi - HƯNG YÊN

Lượt xem: 28

Chủ đầu tư/Investor: Công ty TNHH May cao cấp Việt Hào

Địa điểm/ Location: Xuân Dục - Mỹ Hào - Hưng Yên

Diện tích dự án/ Site area: 79.555 m2

Áp dụng Mã QR - code trong quản lý sản phẩm cấu kiện bê tông của nhà máy Bê Tông- Xuân Mailoading map...